Instalarea

Informație despre instalarea acestei extensii PECL poate fi găsită în capitolul manualului, întitulat Instalarea extensiilor PECL. Informații adiționale, cum ar fi lansări noi, descărcări, fișiere-sursă, informații despre persoana care întreține extensia și istoria schimbărilor poate fi localizată aici: » http://pecl.php.net/package/id3.

O bibliotecă DLL pentru această extensie PECL nu este disponibilă în prezent. Accesați de asemenea și secțiunea compilarea în Windows.

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
2
kamil at rajkowski dot net
2 years ago
Due to API change in PHP 5.4 you have to make change in "id3.c"

Have to change in line 196:
function_entry id3_functions[] = {
into
zend_function_entry id3_functions[] = {

Without it you won't be able to install id3 extension.
up
-6
thephpguru at hotmail dot com
5 years ago
To install the PHP/Pecl audio file ID3 functions onto Fedora 13 with Apache 2.2.17:
1) Download PHP5.X or higher.
2) Configure, Make and Make Install PHP as desired.
2) After PHP is up and running download the latest version of ID3.X (0.2 or higher)
3) CD to php5.X/ext dir.
4) Uncompress ID3.x into the ext dir.
5) CD into your ID3.X dir.
6) Run the following:
    1) phpize (ignore phpize failed error).
    2) ./configure
    3) make
    4) make install
7) Add extension=/SomeDir/SomeDir/php-5.X/ext/id3-0.2/modules/id3.so to your php.ini file.
8) Restart Apache.
9) Test your installation with a MP3 that has valid ID3 Tags. I suggest that you edit your mp3 file with EasyTag or Kid3 (Preferred. Be sure to convert the tags to version 2.3 from the tools menu).
To Top