PHP 7.1.18 Released

hw_api_object::remove

(PHP 4, PHP 5 < 5.2.0, PECL hwapi SVN)

hw_api_object::removeRemoves attribute

Descrierea

bool hw_api_object::remove ( string $name )

Removes the attribute with the given name.

Parametri

name

The attribute name.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top