php[world] 2018 - Call for Speakers

hw_api_object::insert

(PHP 4, PHP 5 < 5.2.0, PECL hwapi SVN)

hw_api_object::insertInserts new attribute

Descrierea

bool hw_api_object::insert ( HW_API_Attribute $attribute )

Adds an attribute to the object.

Parametri

attribute

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top