PHP 7.2.7 Released

Configurația la rulare

Comportamentul acestor funcții este afectat de parametrii stabiliți în php.ini.

Hyperwave API configuration options
Denumire Valoare implicită Poate fi modificată Jurnal al modificărilor
hwapi.allow_persistent "0" PHP_INI_SYSTEM  
Pentru mai multe detalii și definiții ale modurilor PHP_INI_* accesați Where a configuration setting may be set.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top