PHP 5.6.22 is available

Configurația la rulare

Comportamentul acestor funcții este afectat de parametrii stabiliți în php.ini.

Hyperwave API configuration options
Denumire Valoare implicită Poate fi modificată Jurnal al modificărilor
hwapi.allow_persistent "0" PHP_INI_SYSTEM  
Pentru mai multe detalii și definiții ale modurilor PHP_INI_* accesați Where a configuration setting may be set.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top