PHP 5.6.16 is available

HttpRequest::enableCookies

(PECL pecl_http >= 1.0.0)

HttpRequest::enableCookiesEnable cookies

Descrierea

public bool HttpRequest::enableCookies ( void )

Enable automatic sending of received cookies.

Notă:

Note that custom set cookies will be sent anyway.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top