PHP 7.2.0 Release Candidate 2 Released

Publicații despre PHP

Din câte cunoaștem, primul articol despre PHP într-o revistă tipărită a fost publicat într-o modificare cehă a revistei Computerworld în primăvara anului 1998, și cuprindea PHP 3.0. Ca și în cazul cărților, acesta a fost primul dintr-o serie de articole despre PHP publicate în diverse reviste proeminente.

Articole despre PHP au apărut în Dr. Dobbs, Linux Enterprise, Linux Magazine și în multe altele. Articole despre migrarea aplicațiilor bazate pe ASP în PHP pentru Windows apar chiar și la Microsoft în propriul lor MSDN!

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-7
craig dot cmehil at sap dot com
12 years ago
For those moving into specific areas of PHP and interacting with other systems there are some great publications about SAP, http://www.sap.com, interacting with PHP found on SDN, http://sdn.sap.com.

https://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?threadID=38415&tstart=0
To Top