PHP 7.2.7 Released

HaruPage::setWidth

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruPage::setWidthSet width of the page

Descrierea

bool HaruPage::setWidth ( float $width )

Set the width of the page.

Parametri

width

Defines width of the page.

Valorile întoarse

Returns TRUE on success.

Erori/Excepții

Emite un HaruException în caz de eroare.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top