PHP 7.2.7 Released

HaruPage::moveToNextLine

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruPage::moveToNextLineMove text position to the start of the next line

Descrierea

bool HaruPage::moveToNextLine ( void )

Moves text position to the start of the next line.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns TRUE on success.

Erori/Excepții

Emite un HaruException în caz de eroare.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top