php[world] 2018 - Call for Speakers

HaruPage::getWordSpace

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruPage::getWordSpaceGet the current value of word spacing

Descrierea

float HaruPage::getWordSpace ( void )

Get the current value of word spacing.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns the current value of word spacing.

Erori/Excepții

Emite un HaruException în caz de eroare.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top