HaruPage::getWidth

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruPage::getWidthGet the width of the page

Descrierea

float HaruPage::getWidth ( void )

Get the width of the page.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns the width of the page.

Erori/Excepții

Emite un HaruException în caz de eroare.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top