HaruPage::getTextRenderingMode

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruPage::getTextRenderingModeGet the current text rendering mode

Descrierea

int HaruPage::getTextRenderingMode ( void )

Get the current text rendering mode.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns the current text rendering mode. The result value is one of the following:

  • HaruPage::FILL
  • HaruPage::STROKE
  • HaruPage::FILL_THEN_STROKE
  • HaruPage::INVISIBLE
  • HaruPage::FILL_CLIPPING
  • HaruPage::STROKE_CLIPPING
  • HaruPage::FILL_STROKE_CLIPPING
  • HaruPage::CLIPPING

Erori/Excepții

Emite un HaruException în caz de eroare.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top