HaruPage::getStrokingColorSpace

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruPage::getStrokingColorSpaceGet the current stroking color space

Descrierea

int HaruPage::getStrokingColorSpace ( void )

Get the current stroking color space.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns the current stroking color space. The list of return values is the same as for HaruPage::getFillingColorSpace()

Erori/Excepții

Emite un HaruException în caz de eroare.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top