HaruPage::getRGBFill

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruPage::getRGBFillGet the current filling color

Descrierea

array HaruPage::getRGBFill ( void )

Get the current filling color.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns the current filling color as an array with 3 elements: "r", "g" and "b".

Erori/Excepții

Emite un HaruException în caz de eroare.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top