Mid-Atlantic Developer Conference - Call for Speakers

HaruPage::getLineWidth

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruPage::getLineWidthGet the current line width

Descrierea

float HaruPage::getLineWidth ( void )

Get the current line width.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns the current line width.

Erori/Excepții

Emite un HaruException în caz de eroare.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top