HaruPage::getHeight

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruPage::getHeightGet the height of the page

Descrierea

float HaruPage::getHeight ( void )

Get the height of the page.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns the height of the page.

Erori/Excepții

Emite un HaruException în caz de eroare.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top