PHP 7.2.7 Released

HaruPage::getFillingColorSpace

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruPage::getFillingColorSpaceGet the current filling color space

Descrierea

int HaruPage::getFillingColorSpace ( void )

Get the current filling color space.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns the current filling color space. The result value is one of the following:

 • HaruDoc::CS_DEVICE_GRAY
 • HaruDoc::CS_DEVICE_RGB
 • HaruDoc::CS_DEVICE_CMYK
 • HaruDoc::CS_CAL_GRAY
 • HaruDoc::CS_CAL_RGB
 • HaruDoc::CS_LAB
 • HaruDoc::CS_ICC_BASED
 • HaruDoc::CS_SEPARATION
 • HaruDoc::CS_DEVICE_N
 • HaruDoc::CS_INDEXED
 • HaruDoc::CS_PATTERN

Erori/Excepții

Emite un HaruException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top