Mid-Atlantic Developer Conference

HaruPage::getCurrentFontSize

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruPage::getCurrentFontSizeGet the current font size

Descrierea

float HaruPage::getCurrentFontSize ( void )

Get the current font size.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns the current font size.

Erori/Excepții

Emite un HaruException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top