HaruPage::getCurrentFont

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruPage::getCurrentFontGet the currently used font

Descrierea

object HaruPage::getCurrentFont ( void )

Get the currently used font.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns the currently used font as an instance of HaruFont.

Erori/Excepții

Emite un HaruException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top