php[world] 2018 - Call for Speakers

HaruPage::eofill

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruPage::eofillFill current path using even-odd rule

Descrierea

bool HaruPage::eofill ( void )

Fills current path using even-odd rule.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns TRUE on success.

Erori/Excepții

Emite un HaruException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top