PHP 7.1.18 Released

HaruPage::endText

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruPage::endTextEnd current text object

Descrierea

bool HaruPage::endText ( void )

Finalizes current text object.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns TRUE on success.

Erori/Excepții

Emite un HaruException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top