HaruPage::beginText

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruPage::beginTextBegin a text object and set the current text position to (0,0)

Descrierea

bool HaruPage::beginText ( void )

Begins new text object and sets the current text position to (0,0).

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns TRUE on success.

Erori/Excepții

Emite un HaruException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top