HaruEncoder::getUnicode

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruEncoder::getUnicodeConvert the specified character to unicode

Descrierea

int HaruEncoder::getUnicode ( int $character )

Converts the specified character to unicode.

Parametri

character

The character code to convert.

Valorile întoarse

Erori/Excepții

Emite un HaruException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top