GearmanJob::sendWarning

(PECL gearman >= 0.6.0)

GearmanJob::sendWarningSend a warning

Descrierea

public bool GearmanJob::sendWarning ( string $warning )

Sends a warning for this job while it is running.

Parametri

warning

A warning message.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top