PHP 7.2.7 Released

GearmanJob::sendComplete

(PECL gearman >= 0.6.0)

GearmanJob::sendCompleteSend the result and complete status

Descrierea

public bool GearmanJob::sendComplete ( string $result )

Sends result data and the complete status update for this job.

Parametri

result

Serialized result data.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top