zip_entry_close

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL zip >= 1.0.0)

zip_entry_closeClose a directory entry

Descrierea

bool zip_entry_close ( resource $zip_entry )

Closes the specified directory entry.

Parametri

zip_entry

A directory entry previously opened zip_entry_open().

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top