php[world] 2018 - Call for Speakers

variant_pow

(PHP 5, PHP 7)

variant_powReturns the result of performing the power function with two variants

Descrierea

mixed variant_pow ( mixed $left , mixed $right )

Returns the result of left to the power of right.

Parametri

left

The left operand.

right

The right operand.

Notă:

Ca și în cazul tuturor funcțiilor aritmetice de variante, parametrii pentru această funcție pot fi sau de un tip PHP indigen (integer, string, floating point, boolean sau NULL), sau o instanță a claselor COM, VARIANT sau DOTNET. Tipurile PHP indigene vor fi convertite în variante utilizând aceleași reguli ca și cele din constructorul VARIANT clasei. De la obiectele COM și DOTNET se va lua valoarea proprietății lor implicite și va fi utilizată ca valoare a variantei.

Funcțiile aritmetice ale variantelor sunt niște învelișuri ale funcțiilor denumite similar în biblioteca COM; pentru informații suplimentare despre aceste funcții consultați biblioteca MSDN. Funcțiile PHP sunt denumite un pic diferit; spre exemplu, variant_add() din PHP corespunde cu VarAdd() în documentația MSDN.

Valorile întoarse

Returns the result of left to the power of right.

A se vedea și

  • pow() - Exponential expression

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top