tidy_setopt

(PECL tidy >= 0.5.2)

tidy_setoptUpdates the configuration settings for the specified tidy document

Descrierea

bool tidy_setopt ( string $option , mixed $value )

tidy_setopt() updates the specified option with a new value.

Parametri

option

The tidy option name. A list of available configuration options may be found at: » http://tidy.sourceforge.net/docs/quickref.html.

value

The tidy option name.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 tidy_setopt() example

<?php
$html 
'<p>test</i>';

$tidy tidy_parse_string($html);

tidy_setopt('indent'FALSE);
?>

Note

Notă: Această funcție este disponibilă numai în Tidy 1.0. Ea a devenit învechită în Tidy 2.0 și de aceea a fost eliminată.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
Anonymous
10 years ago
If you are using the object oriented style of Tidy options are set when calling tidy::parseString(...).

Read more at http://us3.php.net/manual/en/function.tidy-parse-string.php
To Top