PHP 7.1.19 Released

tidy_set_encoding

(PECL tidy >= 0.5.2)

tidy_set_encodingSet the input/output character encoding for parsing markup

Descrierea

bool tidy_set_encoding ( string $encoding )

Sets the encoding for input/output documents.

Parametri

encoding

The encoding parameter sets the encoding for input/output documents. The possible values for encoding are: ascii, latin0, latin1, raw, utf8, iso2022, mac, win1252, ibm858, utf16, utf16le, utf16be, big5, and shiftjis.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Note

Notă: Această funcție este disponibilă numai în Tidy 1.0. Ea a devenit învechită în Tidy 2.0 și de aceea a fost eliminată.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top