PHP 7.2.7 Released

tidy_reset_config

(PHP 5 < 5.2.0, PECL tidy >= 0.7.0)

tidy_reset_configRestore Tidy configuration to default values

Descrierea

bool tidy_reset_config ( void )

This function restores the Tidy configuration to the default values.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Note

Notă: Această funcție este disponibilă numai în Tidy 1.0. Ea a devenit învechită în Tidy 2.0 și de aceea a fost eliminată.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top