PHP 7.2.7 Released

tidy_load_config

(PECL tidy >= 0.5.2)

tidy_load_configLoad an ASCII Tidy configuration file with the specified encoding

Descrierea

void tidy_load_config ( string $filename , string $encoding )

Loads a Tidy configuration file, with the specified encoding.

Parametri

filename

encoding

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

Note

Notă: Această funcție este disponibilă numai în Tidy 1.0. Ea a devenit învechită în Tidy 2.0 și de aceea a fost eliminată.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top