PHP 7.2.0 Beta 1 Released

stats_den_uniform

(PECL stats >= 1.0.0)

stats_den_uniformNot documented

Descrierea

float stats_den_uniform ( float $x , float $a , float $b )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

x

a

b

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top