php[world] 2018 - Call for Speakers

runkit_constant_redefine

(PECL runkit >= 0.7.0)

runkit_constant_redefine Redefine an already defined constant

Descrierea

bool runkit_constant_redefine ( string $constname , mixed $newvalue )

Parametri

constname

Constant to redefine. Either string indicating global constant, or classname::constname indicating class constant.

newvalue

New value to assign to constant.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top