runkit_class_adopt

(PECL runkit >= 0.7.0)

runkit_class_adopt Convert a base class to an inherited class, add ancestral methods when appropriate

Descrierea

bool runkit_class_adopt ( string $classname , string $parentname )

Parametri

classname

Name of class to be adopted

parentname

Parent class which child class is extending

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 A runkit_class_adopt() example

<?php
class myParent {
  function 
parentFunc() {
    echo 
"Parent Function Output\n";
  }
}

class 
myChild {
}

runkit_class_adopt('myChild','myParent');
myChild::parentFunc();
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

Parent Function Output

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top