PHP 7.2.7 Released

rpm_close

(PECL rpmreader >= 0.1.0)

rpm_closeCloses an RPM file

Descrierea

bool rpm_close ( resource $rpmr )

rpm_close() will close an RPM file pointer.

Parametri

rpmr

A file pointer resource successfully opened by rpm_open().

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 rpm_close() example

<?php

$file 
"/path/to/file.rpm";
$rpmr rpm_open($file);

rpm_close($rpmr);

?>

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top