PHP 5.6.0beta1 released

printer_delete_pen

(PECL printer SVN)

printer_delete_penDelete a pen

Descrierea

void printer_delete_pen ( resource $pen_handle )

The function deletes the selected pen. For an example see printer_select_pen().

Parametri

pen_handle

pen_handle must be a valid pen handle.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top