PHP 7.2.0 Beta 1 Released

openssl_csr_export_to_file

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

openssl_csr_export_to_fileExports a CSR to a file

Descrierea

bool openssl_csr_export_to_file ( resource $csr , string $outfilename [, bool $notext = true ] )

openssl_csr_export_to_file() takes the Certificate Signing Request represented by csr and saves it as ascii-armoured text into the file named by outfilename.

Parametri

csr

outfilename

Path to the output file.

notext

Parametrul opțional notext afectează detalierea ieșirilor; dacă este FALSE atunci informații suplimentare lizibile de către om sunt incluse în ieșiri. Valoarea implicită a notext este TRUE.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top