openal_listener_set

(PECL openal >= 0.1.0)

openal_listener_set Set a listener property

Descrierea

bool openal_listener_set ( int $property , mixed $setting )

Parametri

property

Property to set, one of: AL_GAIN (float), AL_POSITION (array(float,float,float)), AL_VELOCITY (array(float,float,float)) și AL_ORIENTATION (array(float,float,float)).

setting

Value to set, either float, or an array of floats as appropriate.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Vedeți de asemenea

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top