php[world] 2018 - Call for Speakers

msession_destroy

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5 < 5.1.3)

msession_destroyDistruge o sesiune

Descrierea

bool msession_destroy ( string $name )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top