mailparse_msg_extract_whole_part_file

(PECL mailparse >= 0.9.0)

mailparse_msg_extract_whole_part_fileExtracts a message section including headers without decoding the transfer encoding

Descrierea

string mailparse_msg_extract_whole_part_file ( resource $mimemail , string $filename [, callable $callbackfunc ] )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

mimemail

A valid MIME resource.

filename

callbackfunc

Valorile întoarse

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top