PHP 5.4.31 Released

hw_insertanchors

(PHP 4 >= 4.0.4)

hw_insertanchorsInserts only anchors into text

Descrierea

bool hw_insertanchors ( int $hwdoc , array $anchorecs , array $dest [, array $urlprefixes ] )

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top