bcsub

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

bcsubSubtract one arbitrary precision number from another

Descrierea

string bcsub ( string $left_operand , string $right_operand [, int $scale = 0 ] )

Subtracts the right_operand from the left_operand.

Parametri

left_operand

The left operand, as a string.

right_operand

The right operand, as a string.

scale

Acest parametru opțional este utilizat pentru a stabili numărul cifrelor după virgulă din rezultat. Dacă este omis, valoarea implicită va fi cea stabilită global cu funcția bcscale(), sau va fi 0 dacă nu a fost stabilită cu ajutorul acestei funcții.

Valorile întoarse

The result of the subtraction, as a string.

Exemple

Example #1 bcsub() example

<?php

$a 
'1.234';
$b '5';

echo 
bcsub($a$b);     // -3
echo bcsub($a$b4);  // -3.7660

?>

A se vedea și

  • bcadd() - Add two arbitrary precision numbers

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top