EvSignal::set

(PECL ev >= 0.2.0)

EvSignal::setConfigures the watcher

Descrierea

public void EvSignal::set ( int $signum )

Configures the watcher.

Parametri

signum

Signal number. The same as for EvSignal::__construct()

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top