PHP 7.1.0 Released

Configurația la rulare

Comportamentul acestor funcții este afectat de parametrii stabiliți în php.ini.

Crack configuration options
Denumire Valoare implicită Poate fi modificată Jurnal al modificărilor
crack.default_dictionary NULL PHP_INI_PERDIR PHP_INI_SYSTEM in crack <= 0.2. Available since PHP 4.0.5. Removed in PHP 5.0.0.
Pentru mai multe detalii și definiții ale modurilor PHP_INI_* accesați Where a configuration setting may be set.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top