PHP 5.6.22 is available

CairoContext::setMatrix

cairo_set_matrix

(PECL cairo >= 0.1.0)

CairoContext::setMatrix -- cairo_set_matrixThe setMatrix purpose

Descrierea

Stil obiect-orientat (method):

public void CairoContext::setMatrix ( string $matrix )

Stil procedural:

void cairo_set_matrix ( CairoContext $context , CairoMatrix $matrix )

Description here.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

context

Description...

matrix

Description...

Valorile întoarse

Description...

Exemple

Example #1 Stil obiect-orientat

<?php
/* ... */
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

...

Example #2 Stil procedural

<?php
/* ... */
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

...

A se vedea și

  • Classname::Method()

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top