Mid-Atlantic Developer Conference - Call for Speakers

CairoContext::setLineJoin

cairo_set_line_join

(PECL cairo >= 0.1.0)

CairoContext::setLineJoin -- cairo_set_line_joinThe setLineJoin purpose

Descrierea

Stil obiect-orientat (method):

public void CairoContext::setLineJoin ( int $setting )

Stil procedural:

void cairo_set_line_join ( CairoContext $context , int $setting )

Description here.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

context

Description...

setting

Description...

Valorile întoarse

Description...

Exemple

Example #1 Stil obiect-orientat

<?php
/* ... */
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

...

Example #2 Stil procedural

<?php
/* ... */
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

...

A se vedea și

  • Classname::Method()

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top