php[world] 2018 - Call for Speakers

CairoContext::getLineCap

cairo_get_line_cap

(PECL cairo >= 0.1.0)

CairoContext::getLineCap -- cairo_get_line_capThe getLineCap purpose

Descrierea

Stil obiect-orientat (method):

public int CairoContext::getLineCap ( void )

Stil procedural:

int cairo_get_line_cap ( CairoContext $context )

Description here.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

context

Description...

Valorile întoarse

Description...

Exemple

Example #1 Stil obiect-orientat

<?php
/* ... */
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

...

Example #2 Stil procedural

<?php
/* ... */
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

...

A se vedea și

  • Classname::Method()

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top