Configurația la rulare

Comportamentul acestor funcții este afectat de parametrii stabiliți în php.ini.

BC math configuration options
Denumire Valoare implicită Poate fi modificată Jurnal al modificărilor
bcmath.scale "0" PHP_INI_ALL  
Pentru mai multe detalii și definiții ale modurilor PHP_INI_* accesați Where a configuration setting may be set.

Iată o explicație pe scurt a directivelor de configurare.

bcmath.scale integer

Number of decimal digits for all bcmath functions. See also bcscale().

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top