Konfiguracja wykonawcza

Na działanie tych funkcji wpływają ustawienia zawarte w pliku php.ini.

Zookeeper Opcje konfiguracyjne
Nazwa Domyślnie Możliwość zmian Changelog
zookeeper.recv_timeout 10000 PHP_INI_ALL  
zookeeper.session_lock 1 PHP_INI_SYSTEM  
zookeeper.sess_lock_wait 150000 PHP_INI_ALL  
Szczegóły i definicje dotyczące działania PHP_INI_* znajdują się w rozdziale Where a configuration setting may be set.

Oto krótkie wyjaśnienie dyrektyw konfiguracji.

zookeeper.recv_timeout integer

Default the timeout for any ZooKeeper session.

zookeeper.session_lock integer

Enable PHP session locking.

zookeeper.sess_lock_wait integer

PHP Session spin lock retry wait time in microseconds. Be carefull when setting this value. Valid values are integers, where 0 is interpreted as the default value. Negative values result in a reduces locking to a try lock.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top