Wymagania

ZMQ extension requires 0MQ version 2.0.7 or higher. 0MQ can be acquired from » http://zeromq.org/area:download.

Instalacja

Informacje na temat instalacji tego rozszerzenia PECL można znaleźć w podręczniku w rozdziale zatytułowanym Instalacja rozszerzeń PECL. Dodatkowe informacje, takie jak nowe wersje, pliki do pobrania, pliki źródłowe, informacje o opiekunach czy rejestr zmian, można znaleźć tutaj: » https://pecl.php.net/package/zmq

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top