Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

FORCE_GZIP (integer)
FORCE_DEFLATE (integer)
ZLIB_ENCODING_RAW (integer)
DEFLATE algorithm as per RFC 1951. Available as of PHP 7.0.0.
ZLIB_ENCODING_DEFLATE (integer)
ZLIB compression algorithm as per RFC 1950. Available as of PHP 7.0.0.
ZLIB_ENCODING_GZIP (integer)
GZIP algorithm as per RFC 1952. Available as of PHP 7.0.0.
ZLIB_FILTERED (integer)
Available as of PHP 7.0.0.
ZLIB_HUFFMAN_ONLY (integer)
Available as of PHP 7.0.0.
ZLIB_FIXED (integer)
Available as of PHP 7.0.0.
ZLIB_RLE (integer)
Available as of PHP 7.0.0.
ZLIB_DEFAULT_STRATEGY (integer)
Available as of PHP 7.0.0.
ZLIB_BLOCK (integer)
Available as of PHP 7.0.0.
ZLIB_NO_FLUSH (integer)
Available as of PHP 7.0.0.
ZLIB_PARTIAL_FLUSH (integer)
Available as of PHP 7.0.0.
ZLIB_SYNC_FLUSH (integer)
Available as of PHP 7.0.0.
ZLIB_FULL_FLUSH (integer)
Available as of PHP 7.0.0.
ZLIB_FINISH (integer)
Available as of PHP 7.0.0.
add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
4
dave dot mariano1991 at gmail dot com
2 years ago
I'm noticing that all the ZLIB_ENCODING_* constants are documented to exist as of PHP 7.0, but I seem to be able to use them in PHP 5.5.9.

Could someone please confirm this documentation?
up
1
diogoko at gmail dot com
2 years ago
A tried at 3v4l.org and the first version to have the ZLIB_ENCODING_* constants was 5.4.0.
To Top